Vrouw nog altijd het meest thuis met de kinderen

Het gaat goed met de jongste generatie moeders. In vergelijking met de generatie moeders voor hen zijn ze hoger opgeleid, werken ze meer en hebben ze vaker een betere baan. Maar als er kinderen komen is het nog altijd de vrouw die minder gaat werken, zo onderzocht het CBS.

Vrouw nog altijd het meest thuis met de kinderen

Socioloog Tanja Traag onderzocht voor het CBS twee generaties mannen en vrouwen. Mensen die geboren waren tussen 1955 en 1960 en geboren tussen 1975 en 1980. In verschillende opzichten was er voor de vrouwen veel veranderd, met name voor vrouwen met kinderen. In de oudere generatie werkte ruim een kwart van de vrouwen met kinderen hoogstens 12 uur en 60 procent 12 tot 35 uur. In de jongere generatie werkt meer dan 80 procent 12 tot 35 uur en slechts 6 procent hoogstens 12 uur per week. Maar het aandeel werkende moeders met voltijdbanen is tussen de generaties nauwelijks toegenomen. Ook in de jongere generatie werkt 1 op de 10 moeders 35 uur per week, of meer.

Bij mannen weinig verschil

Bij de mannen blijkt er weinig veranderd. Mannen werken nog altijd ongeveer evenveel, zowel met als zonder kinderen. Wel werken mannen uit de jongere generatie iets vaker parttime.

Jonge vrouwen zijn gemiddeld hoger opgeleid dan jonge mannen en ze hebben vaker een goede baan dan vroeger. Toch gaan moeders vaker minder uur werken wanneer er kinderen in het spel komen, in vergelijking tot vaders. Bovendien nemen ze nog altijd vaker dan mannen zorgtaken op zich in het huishouden, volgens het onderzoek. In dat opzicht lijken we vast te houden aan het traditionele rollenpatroon.

Wat denk jij? Is dat een kwalijke zaak, of is het niet meer dan logisch dat het even duurt voordat die traditionele rolpatronen verdwijnen?