Arts die patiënte met dementie hielp bij euthanasie niet strafbaar

Een arts die een vrouw met dementie hielp bij levensbeëindiging treft geen blaam, zo concludeerde de Hoge Raad dinsdagmiddag. De Raad oordeelde dat de arts zorgvuldig had gehandeld, ook al kon de vrouw met vergevorderde dementie haar eerdere verzoek tot euthanasie niet meer herbevestigen.

Arts die patiënte met dementie hielp bij euthanasie niet strafbaar

De vrijgesproken arts hielp bij de levensbeëindiging van een 74-jarige vrouw met vergevorderde dementie. De vrouw had in haar wilsverklaring geschreven dat ze euthanasie wilde als ze naar ‘een verpleeghuis voor demente bejaarden moest’, maar ook ‘wanneer ik daar zelf de tijd rijp voor acht’, en ‘op mijn verzoek’, zo schrijft Trouw. Maar met vergevorderde dementie kun je zo’n verzoek niet meer doen.

De Hoge Raad oordeelt nu dat interpretatie wél mag. Wel moet er nog altijd sprake zijn van uitzichtloos en ondraaglijk lijden. Eerder hadden de medische tuchtrechter en de toetsingscommissie euthanasie geoordeeld dat een arts een euthanasieverklaring letterlijk moet nemen en niet mag interpreteren.

Duidelijkheid

Het Openbaar Ministerie (OM) had om een nadere uitleg van de euthanasiewet gevraagd ‘in het belang der wet’, waarbij het nu ging om de wilsbekwaamheid van mensen met dementie. Eerder werd al gesproken van ‘een proefproces’, waarbij duidelijker gemaakt kon worden wat er in de toekomst wel en niet mag, als het gaat om mensen met vergevorderde dementie. Nu is er iets meer duidelijkheid voor artsen die in een zelfde situatie zitten, want euthanasie bij vergevorderde dementie is een ingewikkeld thema voor artsen.

Euthanasie bij vergevorderde dementie komt zelden voor in Nederland. Vorig jaar twee keer. Meer mensen (vorig jaar 160) met dementie kiezen voor levensbeëindiging op het moment dat ze daar nog wel zelf voor kunnen kiezen.

We zijn benieuwd naar jouw mening. Vind jij dat een arts tot euthanasie mag overgaan, ook al kan iemand zijn/of haar wens tot levensbeëindiging niet meer bevestigen? Praat mee op onze facebookpagina.

Lees meer over de discussie over voltooid leven, in ons dossier 'levenseinde'