Claartje Kruijff: "Dat wat ons kwetsbaar maakt, is kostbaar"

Voormalig Theoloog des Vaderland Claartje Kruijff was gisteravond te zien in Adieu God?. Samen met Freek de Jonge sprak ze over kwetsbaar kunnen zijn in crisistijd en over de kracht die daarin schuilt. "Zijn het juist de mensen die weet hebben van kwetsbaarheid, die ook iets weten over kracht en veerkracht?"

Claartje Kruijff: "Dat wat ons kwetsbaar maakt, is kostbaar"

 

Claartje Kruijff: "Crisis komt van het Griekse woord krinein of krinomai en betekent onderscheid maken. Hoe interessant is dat. Want in tijden van crisis is dat precies waar we op bevraagd worden als samenleving en als mens. Kunnen we onderscheid maken tussen wat wel en niet. Kunnen we onze eigen prioriteiten opnieuw leren stellen? En ook onze eigen drijfveren tegen het licht houden? En begrijpen wat wel en niet in onze handen ligt?

Veel zekerheden zijn ons uit handen geslagen. Er komt kwetsbaarheid naar boven die er allang was. We leefden er vaak overheen of durfden het niet onder ogen te zien. Bij onszelf en bij een ander. Want, je wil het liefst de dingen kunnen controleren en oplossen. Niets moeilijker dan geconfronteerd worden met weinig kunnen doen of betekenen. Machteloos zijn. En nu: willen we van alles en kunnen we maar weinig. Bovendien wordt ons geduld en uithoudingsvermogen beproefd. 

Leer stil zijn

Huub Oosterhuis tweette een paar weken geleden dichtregels van Henriëtte Roland Holst die mij raakten:

Leer stil zijn, en leer niets doen en leer wachten
t geheim der sterken school altijd daarin
dat zij zich instelden op lange drachten

en intoomden d’ongestuime dadenzin 

Niet 't wachten der praatgragen zij het onze,
die, sprekend aldoor over wat zal zijn,

Zij voor wie alle dage’ en alle uren
de eeuwigheid breekt door de tijd
en die houden aldóór bij de kampvuren

zwijgende wacht, te gaan bereid. 

Beproefd

Ik leg in deze dagen graag mijn oor te luisteren bij mensen die al langer of vaker beproefd zijn in hun leven. Mensen die weet hebben van lange drachten. Die zwijgend maar dadenrijk hebben leren wachten. Het zijn de geoefende en beproefde zielen die mij leren dat de kwetsbaarheid die ik ervaar en om mij heen voel en hoor, mij iets te zeggen heeft.

Van mijn collega Arjan Broers leerde ik dat wat ons kwetsbaar maakt kostbaar is. Hij leerde mij ‘het heilige toont zich vaak op kwetsbare momenten. En als ik niet geoefend ben, lijken die momenten op problemen die moeten worden opgelost’. Ik ben dat nooit vergeten omdat veel van mijn eigen reacties en handelen vaak terug te voeren is op angst en controledwang. 

Dit voor mij onverwachte inzicht in mijn eigen drijfveren bracht mij richting een nieuwe manier van kijken. 

Kracht en veerkracht

Begrijp me niet verkeerd, dit is geen lofzang op alle problemen die we nu ervaren en zorgen die we hebben. Maar het zijn juist de mensen die weet hebben van kwetsbaarheid, die ook iets weten over kracht en veerkracht. En over lange drachten. En stilvallen en zwijgend de wacht de houden.

Deze geoefende zielen geven mij het vertrouwen dat er in deze ervaring van gezamenlijke machteloosheid of misschien wel machteloze gezamenlijkheid, nieuwe bereidheid en ankerpunten te vinden zijn. Wie weet.  

Bekijk hier de uitzending van Adieu God!