Femke Wiersma: 'De regio mag in de politiek niet over het hoofd worden gezien'

Femke Wiersma is met de agrarische sector in aanraking gekomen door haar deelname aan Boer Zoekt Vrouw. Haar enthousiasme voor het boeren leven is alsmaar toegenomen. Als kandidaat kamerlid van de BoerBurgerBeweging zet ze zich in om de belangen van de boeren en burgers uit de regio aan te kaarten bij de landelijke politiek. "Mensen beseffen niet wat er allemaal verdwijnt als de boeren één voor één omvallen."

Femke Wiersma: 'De regio mag in de politiek niet over het hoofd worden gezien'

In een eerder column voor NieuwLicht schreef Wiersma over de boerenprotesten: 'Boeren leggen de ploeg nu neer om duidelijk te maken dat zij gezien én gehoord moeten worden; hen komt recht toe.' Om voor zowel boeren als burgers op te komen, is ze als kandidaat kamerlid aangesloten bij de BoerBurgerBeweging.

Dat de boeren teleurgesteld zijn de huidige politiek, kan Wiersma goed begrijpen. Ze zijn boos op minister Schouten die, ondanks de coronacrisis, de stikstofmaatregelen doorzet. "Ze hadden hoge verwachtingen van minister Schouten. Als boerendochter zou ze voor hen opkomen. Ze zou de agrarische wereld vereenvoudigen," aldus Wiersma. "Maar ze steekt haar nek niet uit nu het nodig is. De stikstofmaatregelen kunnen beter even in de ijskast, nu veel boeren risico lopen door de coronacrisis."

'Mensen beseffen niet wat er allemaal verdwijnt als de boeren één voor één omvallen. Boeren staan voor meer dan alleen de voedselproductie. Vooral in kleine dorpen in de regio'

Tweede Kamerverkiezingen

Op 17 maart 2021 doet de partij mee aan de landelijke Tweede Kamerverkiezingen. Het doel van de partij is om de problemen van boeren en burgers uit de regio bij de landelijke politiek aan te kaarten. Wiersma: "De meeste politieke partijen zijn gericht op stedelijk gebied en met name de randstad. De problemen die zich op het platteland afspelen worden te weinig aangekaard." Zo komt de partij op voor de middenstand in de regio en gaat het zich buigen over problemen als leegloop, leegstand en de gevolgen daarvan. Ook de boeren spelen daarin een grote rol. "Mensen beseffen niet wat er allemaal verdwijnt als de boeren één voor één omvallen. Boeren staan voor meer dan alleen de voedselproductie. Vooral in kleine dorpen in de regio."

Pijlers

Het programma van de partij bestaat uit acht pijlers, die alles te maken hebben met het leven op het platteland: van een gezonde economie tot gezonde dieren, burgers en boeren. Onder de laatste groep heeft BBB al een duidelijk doel voor ogen: Het indienden van wetsvoorstel Recht op Landbouw. Volgens de beweging is er sprake van veel verborgen leed op het platteland, wat ook tot uitdrukking komt in het relatief hoge percentage zelfdodingen onder boeren en tuinders.

Een wet Recht op Landbouw moet het bestaansrecht van de agrarische sector waarborgen. Daarnaast moet het voorkomen dat mensen en organisaties, die geen directe belangen hebben bij uitbreiding of modernisering van wettelijk toegestane boerenbedrijven, jarenlange procedures gaan voeren tegen boeren.

 

Economie

Een gezonde economie behoort tot ook een van de standpunten. "Het belang van de economie wordt afgewenteld op de regio. Zonneweides zijn een typisch voorbeeld van dat beleid," vertelt Wiersma. Daar is in de stedelijke gebieden geen plek voor. "Ik kan me voorstellen dat veel mensen in een dorp daar niet op zitten te wachten." Ook het woningtekort treft de regio. "Waar je eerst een wijd uitzicht had, staat voor je het weet een hele woonwijk. De regio mag in de landelijke politiek niet over het hoofd worden gezien."