'Een leerkracht heeft net als een dokter een praktijkondersteuner nodig'

Astrid van Unen is zorgcoördinator op de Joy Academy in Veenendaal. Op deze school krijgen kinderen die op een reguliere school uitvallen weer een kans. Toch zouden veel van deze gevallen volgens Astrid voorkomen kunnen worden.

'Een leerkracht heeft net als een dokter een praktijkondersteuner nodig'

Kinderen die vastlopen in het onderwijs moeten volgens Astrid eerder worden geholpen. “Een leerkracht heeft net als een dokter een praktijkondersteuner nodig,” licht ze toe. “Iemand die vroeg problemen kan constateren en aanpakken voor ze escaleren, want leerkrachten hebben niet de tijd om elk kind intensief te begeleiden.”

Zorgelijke trend

Wanneer er bij leerlingen problemen zijn geconstateerd, die op school niet kunnen worden opgelost, worden ze vaak doorverwezen naar een externe partij zoals de GGZ. In het ergste geval komen ze thuis te zitten. Astrid “Het is een zorgelijke trend dat kinderen snel worden doorverwezen. Als een kind bijvoorbeeld moeite heeft met plannen er daardoor in de knel raakt, is een traject bij een psycholoog niet nodig. Voor dat geld kan een hele klas een workshop in plannen volgen.” Daarnaast wordt er een diagnose gesteld. “Een label opplakken is lang niet altijd nodig."

'Een label opplakken is lang niet altijd nodig'

Tim Ribberink

Astrid begon tijdens haar master met het project ‘sociale verbondenheid’, waarin ze een profiel ontwikkelde voor een pedagogische ondersteuner in het onderwijs. Daar stond in hoe een pedagogisch ondersteuner zowel leerlingen als leerkracht kan helpen met leer- of gedragdproblemen en sociale vaardigheden. Haar inspiratie was het verhaal van Tim Ribberink. Een twintig jarige student die in 2012 zelfmoord pleegde. In zijn afscheidsbrief stond dat hij zijn hele leven gepest was. “Het raakte me dat het pesten zoveel invloed heeft gehad en dat niemand er voor hem kon zijn,” vertelt Astrid.

Extra begeleiding

Op het praktijkonderwijs op Het Streek in Ede ging haar project van start. Een pedagogisch ondersteuner ging aan de slag door de leerlingen te observeren en met ze in gesprek te gaan. Ook leerlingen die uit de klas gestuurd waren, zijn opgevangen door de pedagogisch ondersteuner. Met succes, want waar de onderwijsinspectie eerder veel verbeterpunten zag, kreeg het onderwijs nu een voldoende. Niet alleen leerlingen hebben baat bij extra begeleiding. “Leerkrachten kunnen leren om zonder veel inspanning op een positieve manier naar een kind te kijken. Niet zeggen: ‘Je kan het niet’, maar ‘Je kan het nog niet’.”

Praktijk

Een pedagogisch ondersteuner wordt al op verschillende scholen ingezet, maar het takenpakket is niet altijd duidelijk. “Zo zijn de eisen in de vacatures onrealistisch hoog en worden ze alleen ingezet om leerlingen op te vangen die de klas uit zijn gestuurd,” Licht Astrid toe. Juist dat wilde ze tegengaan. “Er is meer nodig dan beleid ontwikkelen achter een bureau. Het gaat om de praktijk. Als je er niet uit haalt wat erin zit werkt het ook niet preventief.”