21 april - Versoepeling coronamaatregelen: Basisscholen na de meivakantie weer open

21 april 2020

Zojuist gaf premier Rutte een persconferentie met daarin een aantal wijzigingen in de eerder gestelde maatregelen. Basisscholen gaan open, kinderen mogen sporten, maar voor ondernemers is er geen positief nieuws. Hieronder de belangrijkste wijzigingen op een rij.

21 april - Versoepeling coronamaatregelen: Basisscholen na de meivakantie weer open

Rutte realiseert zich dat in de samenleving de vraag speelt of versoepeling van de intelligente lockdown mogelijk is. Rutte: "We staan daarbij voor duivelse dilemma's en daar heb ik enorm mee geworsteld. Maatregelen worden geleidelijk teruggedraaid, maar elk stapje moet duidelijk zijn, zodat mensen weten waar ze aan toe zijn."

De premier geeft ook aan het economisch belang te begrijpen: "Mensen vragen zich af wanneer de economie weer van het slot kan en ondernemers vragen zich af wanneer ze hun bedrijf weer kunnen opstarten." Toch is dat nog niet aan de orde, omdat snelle versoepeling het virus de kans geeft om te pieken. Het komt dan als een tweede golf over ons heen met als gevolg meer slachtoffers.

Rutte: "Het vraagt blijvend om zelfbeheersing. Voorzichtigheid nu is beter dan spijt achteraf. We staan aan het prille begin van de weg terug. Dit is een punt waar zich meer onzekerheden voordoen dan zekerheden."

1. Onderwijs: basisscholen per 11 mei open

 • Basisschoolleerlingen mogen voor de helft van de tijd weer naar school;
 • Middelbare scholen blijven afstandsonderwijs geven tot in ieder geval 1 juni;
 • Kinderdagverblijven, gastouders en basisscholen voor speciaal onderwijs mogen helemaal open;
 • Buitenschoolse opvang volgt het ritme van de scholen;
 • Leerkrachten mogen net als zorgpersoneel getest worden op corona bij klachten;
 • Risicogroepen onder leerkrachten hoeven niet voor de klas te staan.

De keuzes zijn gemaakt omdat uit alle gegevens blijkt dat jonge kinderen minder snel besmet raken en minder ziek worden. Daarbij hebben het basisonderwijs en de kinderopvang een locale functie; mensen hoeven er niet grootschalig voor te reizen. Een belangrijk bijkomend argument is dat het het leven van thuiswerkende ouders makkelijker maakt. Enkele Scandinavische landen hebben hun scholen al geopend. Er wordt goed gemonitord wat er daar gebeurt.

 

2. Sport

 • Kinderen t/m 12 jaar mogen vanaf 28 april in de buitenlucht in teamverband gaan trainen en onderlinge potjes spelen. Er mag nog geen competitie gespeeld worden, aangezien dat leidt tot meer reizen en meer onderling contact;
 • Jongeren t/m 18 jaar mogen buiten georganiseerd sporten mits 1,5e meter afstand gewaarborgd kan worden. Of dit kan moet per specifieke sport bekeken worden;
 • Gemeentes moeten sportclubs helpen met de vormgeving van deze regels;
 • Ook kinderen die geen lid zijn van sportclubs moeten de mogelijkheid krijgen om op sportclubs te sporten;
 • Geen ouders langs de lijn;
 • Na het sporten thuis douchen.

3. Evenementen

 • Evenementen gaan niet door tot in ieder geval 1 september;
 • Er zal geen betaald voetbal zijn tot 1 september.

Rutte realiseert zich de gevoeligheid van deze maatregelen en zegt daar het volgende over: "We kunnen de risico's niet aan en willen recht doen aan de behoefte op duidelijkheid voor organisatoren. Met alle gevolgen die deze crisis heeft, ontkomen we er niet aan om dit offer met elkaar te brengen."

4. Wat verandert er niet?

De huidige maatregelen gelden tot 20 mei. Op 13 mei zal premier Rutte eventuele volgende wijzigingen aankondigen. Voorlopig is de uitoefening van contactberoepen zoals kappers, nagelsalons en masseurs dus niet mogelijk. Eerst moet er gekeken worden naar de mogelijkheden van beschermende kleding. Ook de horeca mag nog niet open.

Een ander gevoelig punt is de bezoekersregeling van verpleeghuizen. Rutte noemt dat hier veel pijn en verdriet zit: "Hoe moeilijk het ook is; we weten dat het noodzakelijk is om ouderen zo goed mogelijk te beschermen."

5. De basisregels blijven de basisregels

Premier Rutte roept op de huidige maatregelen goed te blijven naleven:

 • Blijf zoveel mogelijk thuis; 
 • Werk zoveel mogelijk thuis;
 • Doe boodschappen alleen, maak er geen gezinsuitje van;
 • Houd 1,5e meter afstand;
 • Blijf thuis bij verkoudheid;
 • Bij koorts van een gezinslid blijft het hele gezin thuis;
 • Zo veel mogelijk handen wassen;
 • Niezen in je elleboog.