Laten we er zijn voor onze medemens dichtbij, maar ook ver weg

Columniste Anita Delhaas: 'Social distancing is een luxe begrip, onmogelijk te handhaven in sloppenwijken'

Het coronavirus verspreidt zich razendsnel over de hele wereld. Covid-19 bereikt niet alleen onze vriendenkring, familie of buurt, maar ook de overbevolkte sloppenwijken, vluchtelingenkampen en verwoeste, door oorlog geteisterde regio’s op deze aarde. Anita Delhaas is vice-voorzitter van Tirzah International en oud-directeur van International Justice Mission. Ze roept op om ook te denken aan mensen in andere landen.

Laten we er zijn voor onze medemens dichtbij, maar ook ver weg

Onze wereld heeft nu een grote gemeenschappelijk vijand: Covid-19. Het virus heeft geen nationaliteit, afkomst, geslacht of geloof. Zoals altijd zijn de meest kwetsbare slachtoffers: vrouwen en kinderen. Zij lopen de grootste risico’s. In veel landen is het gezondheidssysteem reeds gebroken en de weinige zorg die overblijft, is alleen toegankelijk voor de welgestelden. 

In Nederland vinden we het moeilijk om thuis te blijven, drogen onze handen uit van het vele wassen en klagen we over het onderwijs aan de keukentafel. Maar we vergeten dat het hebben van een dak boven ons hoofd, water voor onze handen en internet om lessen te volgen, een zegen is die tientallen miljoenen niet hebben in deze wereld.

Naast het eenvoudig verkrijgen van onze eerste levensbehoeften, kunnen we in Nederland onze regering vertrouwen en leven we in een veilige omgeving met goede sociale voorzieningen. 

Volksverhuizingen

Jammer genoeg is dit momenteel geen realiteit op de meeste plekken op aarde. In landen zoals Nicaragua of Turkmenistan ontkennen de leiders het bestaan van een pandemie. In andere landen zoals Israël en Griekenland wordt Covid-19 gebruikt om nog meer angst te kweken tegen bepaalde bevolkingsgroepen. In India vinden hele volksverhuizingen plaats, omdat arbeiders massaal worden ontslagen. Bovendien neemt mensenhandel toe. “Social Distancing” is een luxe begrip, dat onmogelijk te handhaven is in overbevolkte sloppenwijken waar men met een dozijn mensen op een aantal vierkante metertjes leeft. 

Cybercriminelen verspreiden “fake news” over het virus en vallen databeheersystemen van ziekenhuizen aan, waardoor medisch personeel geen toegang heeft tot levensreddende informatie over hun patiënten.

Gemeenschappelijke vijand

Onze gemeenschappelijke vijand Covid-19 heeft veel gezichten en kan alleen maar bestreden worden als we gezamelijk de handen in elkaar slaan. Één front vormen wereldwijd.

Om dit te bereiken is het belangrijk dat we er voor elkaar zijn, arm en rijk, groot en klein, vriend en vijand. De Secretaris Generaal van de Verenigde Naties, Antonio Guterres zegt terecht: “The fury of the virus illustrates the folly of war” (de woede van het virus, illustreert de dwaasheid van oorlog) en moedigt ons aan om “een einde te maken aan de oorlogsziekte en de ziekte te bestrijden die onze wereld teistert”.

God's perspectief

Als Christenen weten we dat er naast aardse oorlogen, ook geestelijke oorlogen worden gevoerd. God heeft ons beloofd dat midden in deze strijd wij zijn vrede zullen ervaren (Filippenzen 4:7). Wij hoeven ons nergens zorgen over te maken, maar mogen bidden voor wat we nodig hebben en dankbaar zijn voor alles wat Hij doet (Filippenzen 4:6).

Laten we in deze tijd van “social distancing” God’s perspectief ontdekken, Hem vertrouwen en er zijn voor onze medemens, dichtbij én ver weg.