Maagd zijn tot het huwelijk: achterhaald of niet?

Voor veel christenen hoor seks binnen een huwelijk. Achterhaald of niet? Al jaren worstelen gelovige jongeren met dit dilemma. Zo ook in dit fragment van het programma Nova over Ware Liefde Wacht, een christelijke organisatie die in de jaren '90 middelbare scholen bezocht om het zogenaamde sekscontract in het leven te roepen. Want als je eenmaal aan jezelf belooft om maagd te blijven, kan je die belofte niet breken. Toch?

Maagd zijn tot het huwelijk: achterhaald of niet?

"Het kuisheidsideaal van deze Nederlandse maagden is gebaseerd op de overtuiging dat seks buiten het huwelijk tegen de wil van de Schepper is," zo leidt de presentator de reportage in. Om dat ideaal na te streven heeft de vereniging "Ware Liefde Wacht" in de jaren '90 een sekscontract opgesteld. Jongeren die het ondertekenen beloven op die manier aan zichzelf om geen seks te hebben voor het huwelijk. Het zou niet alleen zorgen voor bezinning, maar ook de verspreiding van AIDS tegengaan. 

Met een toneesketch trekt "Ware Liefde Wacht" van school tot school om te verkondigen dat seks binnen het huwelijk hoort. Duizenden jongeren hebben het document al ondertekend. Toch valt deze boodschap niet bij iedere leerling in goede aarde: Want wachten met seks betekent toch niet dat de relatie voor altijd goed blijft?

Volgens oprichter Jan de Bruijn zou zelfs seksuele voorlichting op school verboden moeten worden, omdat het leidt tot seksuele handelingen voor het huwelijk. Volgens hem zijn ouders verandwoordelijk om de kinderen hierin op te voeden.

 

Tegenwoordig

Maar hoe zit het tegenwoordig met het kuisheidideaal van christelijke jongeren? BEAM deed vorig jaar nog onderzoek naar seksualiteit onder christelijke jongeren. Zo'n 2000 respondenten deden mee, waarvan 89% zichzelf als christen beschouwd. Vooral meiden vulden de enquete in, zo'n driekwart van het totaal. 59% gaf aan met seks te willen wachten tot het huwelijk en driekwart van de jongeren heeft nog geen seks gehad.

Van de 23% die wel seks heeft gehad, heeft 11% gewacht tot het huwelijk.

 

Binnen de kerk

In 33% van de kerken wordt volgens de uitkomsten nooit over seks gesproken, waarvan 16% van de voorgangers zich meestal negatief uitspreekt over seks. In de PKN gereformeerde bond, PKN en vrijgemaakte kerk wordt er het minst over seks gesproken. Ook bij de jongeren zelf komt het onderwerp niet vaak ten tafel. Bij de ene helft wordt er nooit over gepraat, bij de andere helft enkel positief.

Wat vind jij?

Campagnes zoals die van 'Ware Liefde Wacht' vind je niet snel meer terug op middelbare scholen. Is de seksuele moraal daardoor ook veranderd? Laat jouw stem horen door de pol in te vullen.

Nova fragment sekscontract