Vijf miljard extra voor aanpak stikstofcrisis

Maar het conflict blijft

Het kabinet investeert de komende tien jaar nog eens 5 miljard euro extra om de stikstofcrisis aan te pakken. Aan minister Schouten de taak om het geld goed te besteden. Dat is nog lastig genoeg, met alle belangengroepen die een verschillende kant op willen.

Vijf miljard extra voor aanpak stikstofcrisis

Drie miljard euro zou voor natuurherstel zijn, twee miljard is voor bronmaatregelen. Dat zijn maatregelen waarmee de stikstofuitstoot verder verlaagd moet worden. Denk daarbij aan het opkopen of verduurzamen van boerenbedrijven. Het is een fors bedrag, waarmee minister Schouten (Landbouw en Natuur) flinke resultaten zou kunnen boeken.

Maar het nieuws was pas net bekend en alle betrokken belangengroepen reageerden boos, zo meldt de VolkskrantDe minister probeert alle belangengroepen tegemoet te komen. Maar zowel de boerenactiegroepen, de bouwbedrijven en milieuorganisaties tevreden stemmen, blijkt ingewikkeld. Nadat Schouten haar plannen met het extra geld bekendmaakte, werd bekend dat landbouworganisatie LTO naar de rechter stapt, omdat de veehouders te hard aangepakt worden. Aan de andere kant stapt ook milieuorganisatie Mobilisation for the Environment (MOB) naar de rechter. Zij vinden juist dat veehouders teveel worden ontzien. Het tekent de spagaat waarin Schouten zit. Ze heeft dan wel vijf miljard extra, een oplossing ligt er zo snel nog niet.

Wat denk jij?

Kan Schouten beter harde keuzes maken, of toch de middenweg blijven zoeken?