Welke maatregelen moeten blijven om na de coronacrisis duurzamer te leven?

Radicale maatregelen zorgen er in deze coronacrisis voor dat het virus zich niet verder verspreid. Andere aanpassingen, zoals het kwijtschelden van schulden en het inlassen van kortere werkweken, worden uit nood geboren. Onze economie krijgt een flinke domper nu de maatregelen van de overheid tot 20 mei zijn verlengd, maar volgens 170 wetenschappers is dit juist de kans voor een duurzame hervorming.

Welke maatregelen moeten blijven om na de coronacrisis duurzamer te leven?

Covid-19 biedt een historische kans om onze maatschappij 'radicaal duurzamer' te maken. Dat betogen 170 Nederlandse wetenschappers in een manifest met vijf voorstellen dat Nederland duurzamer en eerlijker zou moeten maken. De oproep richt zich tot politici om een beleid te ontwikkelen voor het tijdperk na corona. 

De wetenschappers, hoofdzakelijk sociologen en milieuwetenschappers, willen dat er in de toekomst meer wordt geïnvesteerd in de publieke sector, schone energie, onderwijs en zorg. Ook moeten er kortere werkweken komen en een basisinkomen voor iedereen. Verder pleiten ze voor een overgang naar kringlooplandbouw. Daarnaast moeten schulden van werknemers, zzp'ers, mkb'ers en ontwikkelingslanden worden kwijtgescholden.

Oude patronen

Ook burgers worden opgeroepen om bij te dragen aan een “afname van luxueuze en verspillende” consumptie. Met de oude vanzelfsprekendheid van reizen en consumeren kan worden gebroken. De wetenschappers waarschuwen: zonder serieuze aanpassingen keert milieu- en klimaatschade op de oude voet terug. De winst voor het milieu, schonere lucht en lagere CO2-uitstoot vanwege de coronacrisis zal “tijdelijk en marginaal” blijken. Als er geen politieke en ex economische veranderingen komen, valt de samenleving terug in oude patronen.

Het manifest noemt allerlei maatregelen die doorgevoerd moeten worden om het 'Nederland na corona' duurzaam en eerlijk te maken. Moeten er volgens jou bepaalde coronamaatregelen blijven bestaan na de crisis? En ben jij van plan om duurzamer te gaan leven? Geef je mening en vul de enquête in!