Boer wint, cultuur verliest in nieuwe coalitie Brabant

De boeren trekken aan het langste eind in Brabant. De massale boerenprotesten tegen het Brabantse stikstofbeleid zorgden eind vorig jaar voor de val van het provinciale bestuur. De VVD, Forum voor Democratie, CDA en Lokaal Brabant kwamen na maanden van onderhandelen tot het vormen van een nieuwe coalitie. Het coalitieakkoord werd gisteren gepresenteerd.

Boer wint, cultuur verliest in nieuwe coalitie Brabant

Brabantse veehouders krijgen opnieuw extra tijd om aan strengere milieu-eisen van de provincie te voldoen, blijkt uit het coalitieakkoord van het nieuwe provinciale bestuur van Brabant. De deadline schuift op van 1 oktober 2022 naar 1 januari 2024. Daarmee loopt Brabant vooruit op de rest van Nederland.

Extra tijd

Het nieuwe bestuur wil geen extra stikstofruimte afromen als dat ten koste gaat van de ontwikkeling van de sector. Ze wil met de betrokken sectoren afspraken maken over de bijdrage die zij moeten leveren. Boeren krijgen weliswaar extra tijd, maar de geplande verduurzaming van oude stalsystemen moet worden doorgezet. Dat is noodzakelijk en rechtvaardig, schrijft het nieuwe bestuur.

Het leek echter voor de hand te liggen dat de nieuwe coalitie zich zou voegen naar het landelijk stikstofbeleid van minister Schouten. Dat gaat uit van aangescherpte staleisen vanaf 2025, waarbij er ook nog sprake is van een overgangstermijn. 'Voorop staat dat de ontwikkeling en vergunningverlening van Brabant niet stil mag vallen door een gebrek aan ontwikkelruimte’, zo verwijzen de nieuwe coalitiepartijen naar de stikstofdiscussie. ‘Om die reden vinden wij het noodzakelijk en rechtvaardig de verduurzaming van oude stalsystemen te realiseren.’

Takenpakket

Elies Lemkes, de voormalig directeur van boerenorganisatie ZLTO mag zich namens het CDA ontfermen over landbouw, voedsel en natuur. De onderwerpen waar de vorige coalitie op stukliep. Een andere opvallende naam in het bestuur is die van Eric de Bie, voorman van Forum voor Democratie in Brabant. Hij krijgt naast bestuurlijke vernieuwing en erfgoed ook energie in zijn takenpakket. Dat is opmerkelijk, omdat zijn partij juist helemaal wil stoppen met de bouw van windmolens en zonneweides in Brabant.

Kernenergie

Toch benadrukken de partijen vooral het bestaande beleid ‘gewoon’ voort te zetten, en zich te houden aan het landelijke beleid. De coalitie spreekt zich wel expliciet uit voor kernenergie te zijn. Over windmolens, waar Forum voor Democratie een verklaard tegenstander van is, staat weinig specifieks vermeld. Wel zetten de partijen maximaal in op het benutten van zonne-energie op daken en gevels, maar willen ze terughoudend zijn met grootschalige zonneweides.

Een gedeputeerde voor cultuur ontbreekt in het bestuur. Cultuurinstellingen moeten zich volgens het akkoord voorbereiden op ‘een geleidelijke afbouw van onze subsidierelaties richting het ‘nieuwe normaal’ na 2023. Het bevestigt de zorgen van cultuurinstellingen die door de coronacrisis een flinke klap krijgen.