Zo heeft de coronacrisis jullie stilgezet bij het klimaat

Twee weken geleden startte NieuwLicht een onderzoek: 'Coronacrisis en het klimaat: een tijd voor bezinning?' We vroegen of de coronacrisis jullie aan het denken heeft gezet over je manier van leven. Dit zijn de uitkomsten.

Zo heeft de coronacrisis jullie stilgezet bij het klimaat

Iets meer dan de helft van de respondenten gaf aan voor de coronacrisis al bezig te zijn met duurzaamheid. 23% was echter wel aan het denken gezet over zijn/haar levensstijl. Het overige geeft aan niet over duurzaamheid na te denken, coronacrisis of niet. 

Vervoer en voedsel

De manier waarop er duurzamer wordt geleefd is vooral op het gebied van vervoer, zegt 36% procent van de respondenten. Ze geven aan door de coronacrisis thuis te moeten werken, maar daardoor aan het denken te zijn gezet over het gebruik van de auto. Een enkeling heeft zelfs zijn auto verkocht. Daarnaast gaven respondenten aan minder te gaan vliegen.

Naast vervoer blijkt uit de uitkomst dat 21% van de deelnemers duurzaamer door het leven gaat door fairtrade, biologisch of vegetarisch te eten. Ook het vermijden van plastic verpakkingen wordt daarbij vernoemd. De meeste mensen proberen in en rond en het huis energie en water te besparen door zonnepanelen te nemen en minder lang te douchen.

Rentmeesterschap

Bijna 70% van de respondenten is christelijk. Bij ongeveer de helft speelt duurzaamheid een rol in het geloofsleven. Het grootste deel ziet het als een opdracht vanuit de Bijbel om als rentmeester voor de aarde te zorgen.