Mijn kind gaat niet naar school op 11 mei...

...want mijn eigen gezondheid is kwetsbaar

Op maandag 11 mei openen de deuren van alle basisscholen in Nederland. Niet alle ouders zijn hier blij mee; wat als je zelf een kwetsbare gezondheid hebt? Bijna tweederde van deze groep twijfelt of ze hun kind naar school doen of hebben besloten dit niet te doen. Maar mag dat eigenlijk wel? NieuwLicht onderzocht de drijfveren van kwetsbare ouders en de mogelijkheid om kinderen thuis te houden. Lees hier de uitkomsten.

Mijn kind gaat niet naar school op 11 mei...

Enkele weken geleden deelden we een korte vragenlijst om de mening te peilen van ouders die zelf een kwetsbare gezondheid hebben. Zien zij het -gezien hun eigen gestel- zitten om hun kind naar school te doen? Zo niet; waar zijn ze bang voor? En in hoeverre bestaat de mogelijkheid voor deze groep ouders om hun kind voorlopig nog thuis te houden? 

Twijfel over eigen gezondheid en overheidsbeleid

177 mensen vulden de enquete in. Ruim zestig procent van de ondervraagden met een kwetsbare gezondheid weet niet zeker of ze hun kind naar school laten gaan of hebben besloten hun kinderen voorlopig thuis te houden.

Het merendeel van de ouders (68%) die nog geen beslissing hebben genomen, twijfelt omdat ze bang zijn voor hun eigen gezondheid én weinig vertrouwen hebben in de zorgvuldigheid van de overheidsmaatregels. 20% van de twijfelende ouders heeft wel vertrouwen in de overheid, maar vreest alleen voor de eigen gezondheid.

Aan de twijfelaars is gevraagd wat ze zou helpen in hun besluitvorming. Vooral meer informatie is belangrijk. Hieronder een aantal reacties:

 

Niet naar school

Ook bij de kwetsbare ouders die hebben besloten hun kind niet naar school te doen, geeft de combinatie van het gebrek aan vertrouwen in de eigen gezondheid en in het overheidsbeleid de doorslag. Dit is bij 52% het geval. 

24% van de ouders die hun kind thuishouden heeft wel vertrouwen in de overheid, maar geen vertrouwen in de eigen gezondheid. Voor 14% is het juist andersom.

Wel naar school

40% van de de kwetsbare ouders laat z'n kind wel gewoon naar school gaan op 11 mei, ondanks de eigen kwetsbare gezondheid. 

"We kunnen niet voor eeuwig thuis blijven. Bovendien zijn er vele risico’s die we dagelijks lopen waar we niet eens bij stil staan. En ik vertrouw er inderdaad op dat de overheid goed nadenkt over alle keuzes die gemaakt moeten worden" is een toelichting van een van de respondenten.

Iemand anders schrijft: "Ik werk in de zorg. Dat gaat ook gewoon door ondanks mijn gezondheid. Risico lopen is spannend, maar het leven moet ook door."

Toch nog onderwijs op afstand

Kim van Ierssel (42) is een van de deelneemsters aan het onderzoek en heeft de auto-immuunziekte SLE. Als gevolg hiervan heeft ze al twee keer een niertransplantatie moeten ondergaan. Kim houdt haar kinderen van 10 en 12 jaar de komende drie weken thuis. Ze denkt na die periode beter zicht te hebben op het effect van het openen van de basisscholen op de verspreiding van het virus.

De jongste zoon van Kim volgt Montessori-onderwijs in Breda, onderdeel van Markant Onderwijs. De school faciliteert ouders voor wie het naar school laten gaan van hun kind nog te risicovol is. Kim: "Het is bij ons prima geregeld. Er is een juf vrij geroosterd die online onderwijs gaat verzorgen voor kinderen die nog niet naar school gaan."

 

Geen onderwijs op afstand, wel thuis

Lang niet alle scholen ondersteunen ouders op deze manier. Vanaf 11 mei geldt de reguliere leerplicht en worden kinderen op school verwacht op de dagen dat ze ingedeeld zijn. Maar wat als je desondanks besluit je kind thuis te houden?

Een kind thuishouden betekent feitelijk dat je een overtreding begaat, maar toch zal er in de eerste weken geen handhaving op plaatsvinden. Minister Slob liet weten 'dat de leerplicht tijdelijk niet intensief wordt gehandhaafd'. Een soort van gedoogbeleid dus. Een duidelijke termijn van strikte handhavig wordt niet genoemd.

Ingrado, het overkoepelende orgaan van leerplichtambtenaren, geeft ook aan dat er leerplicht geldt, maar dat de huidige situatie een uitzonderlijke is: "Het is belangrijk dat alle leerlingen weer naar school gaan en daar het onderwijs volgen. Wanneer een school constateert dat een leerling niet op school komt, is het nog steeds belangrijk dat het gesprek vanuit de school wordt aangegaan met de ouders om te onderzoeken wat de reden hiervoor is. De leerplichtambtenaar kan hierbij behulpzaam zijn en samen met de school bepalen welke maatregelen gewenst zijn."