Nieuwe uitvaartmethode: na je dood lost je lichaam op

Na overlijden worden de meeste mensen begraven of gecremeerd. Maar mogelijk komt er een nieuwe optie bij: resomeren. Daarbij word je in een tank met een bepaalde verwarmde vloeistof gelegd, waardoor je lichaam oplost. Alles wat overblijft is een beetje poeder.

Nieuwe uitvaartmethode: na je dood lost je lichaam op

De Gezondheidsraad heeft de afgelopen tijd het alternatief van resomeren onderzocht en de raad oordeelt positief. Er werd onder meer gekeken naar waardigheid, veiligheid en duurzaamheid. Bij resomeren, ook wel alkalische hydrolyse genoemd, wordt je lichaam in een afgesloten tank met verwarmde vloeistof geplaatst. Daar lost het lichaam van een overledene op en blijft er niet veel meer over dan wat poeder, vergelijkbaar met as na een crematie. Dat zou je dan bijvoorbeeld in een urn kunnen doen, of uit kunnen strooien. Daarin is het vergelijkbaar met cremeren.

Resomeren gebeurt in een cilinder. Het lichaam lost op in water, waar de chemische stof alkali aan is toegevoegd. In totaal duurt het proces een paar uur. Onderzoeker Bart-Jan Kullberg zei in Trouw: “Wat overblijft, is 1500 liter spoelvloeistof en een kleine hoeveelheid poeder. Dat poeder zouden nabestaanden kunnen meenemen in een urn.”

Milieuvriendelijke optie

Resomeren is, in vergelijking met begraven en cremeren, een milieuvriendelijke optie. Er wordt minder gas gebruikt dan bij een crematie en er hoeven geen grafstenen gemaakt en vervoert te worden, bijvoorbeeld. De vloeistof die overblijft, zon 1500 liter, kan worden gezuiverd. Daarna kan het overblijfsel terugvloeien in het oppervlaktewater.

Naast resomeren onderzocht de Gezondheidsraad nog een nieuwe methode: composteren. Daar werd negatief over geoordeeld, omdat er simpelweg nog te weinig bekend is om het toe te staan.

De Tweede Kamer moet nu beslissen of de nieuwe methode daadwerkelijk wordt opgenomen in de Uitvaartwet. Eerder werd al duidelijk dat een meerderheid voorstander is. Het zou voor het eerst sinds 1914 zijn dat er een nieuwe uitvaartvorm wordt toegevoegd. Tot nu toe kunnen mensen zich laten begraven of cremeren, of je kunt je lichaam aan de wetenschap doneren.