Rabobank wil boeren verplichten duurzamer te produceren

De Rabobank wil boeren in de toekomst verplichten duurzamer te produceren. Volgens Barbara Baarsma biedt de coronacrisis mogelijkheden om de huidige voedselketen te veranderen.

Rabobank wil boeren verplichten duurzamer te produceren

“Onze voedselketen is voornamelijk gericht op de export.” Dit zei Barbara Baarsma, hoogleraar economie aan de Universiteit van Amsterdam en directievoorzitter Rabobank Amsterdam, in het programma Vroege Vogels. “75 procent van wat de boeren produceren gaat naar het buitenland. Terwijl wij de helft van ons consumentenvoedsel weer importeren. Dat voedsel waar jij een hap van neemt, heeft al 30.000 km gereisd. Terwijl wij in een rijk productieland leven, dat schuurt."

Korte keten

Daarom pleit Baarsma voor een kortere voedselketen, die door de coronacrisis nu versneld groeit. "Door het hamstergedrag was er opeens een tekort aan producten. Dat waren we niet gewend. Dus dat misgrijpen in de supermarkt heeft ervoor gezorgd dat mensen gingen nadenken: waar komt mijn voedsel eigenlijk vandaan? Nu zie je dat lokale en regionale partijen gaan samenwerken om onder andere de logistiek te verbeteren en de producten bij de consument te krijgen."

Baarsma hoopt dan ook dat boeren gaan zien dat een korte keten geen geitenwollensokken droom is. "Ik hoop dat ze zien dat ze hun producten ook lokaal kunnen afzetten en niet alleen op de export gericht hoeven te zijn."

Lenen

De Rabobank financiert 85% van de Nederlandse boeren. In 2018 heeft de Rabobank 26 miljard uitgeleend aan deze beroepsgroep. De bank kan dus een grote speler zijn om de landbouw te veranderen.

De bank wil boeren daarom in de toekomst verleiden met betere voorwaarden voor leningen, als ze duurzamer produceren. Zo werkt de bank aan een initiatief voor een bodemkeurmerk. Hoe beter de bodem, hoe gunstiger de voorwaarden zijn voor een lening. Ook zou het een mogelijkheid kunnen zijn om boeren die goed scoren op biodiversiteit rentekorting geven.

Luister hier het hele fragment terug.