De basisschoolklassen zitten weer vol, maar is dat wel zo'n goed idee?

Gisteren kwamen basisschoolleerlingen voor het eerst sinds drie maanden met zijn allen samen. De basisscholen gaan weer met volledige klassen aan de slag, maar hadden we het niet beter bij halve klassen kunnen houden?

De basisschoolklassen zitten weer vol, maar is dat wel zo'n goed idee?

Om de coronauitbraak onder controle te houden zijn de basisscholen op 16 maart dichtgegaan. Kinderen kregen thuisonderwijs en hadden af en toe digitaal contact met de leerkracht en de klasgenoten.

Sinds 11 mei werd de schoolgang weer opgebouwd en mochten kinderen een halve schoolweek naar school. Op dat moment wilde het kabinet de scholen geleidelijk heropenen, omdat onduidelijk was hoe groot het gevaar was dat kinderen besmet raakten en elkaar en volwassenen zouden aansteken.

Inmiddels lijken de risico's mee te vallen en zitten alle kinderen sinds gisteren weer samen in één klaslokaal. Eind goed al goed? Daar denkt Monique van Merwijk, leerkracht in het basisonderwijs, anders over.

Aandacht

In een column voor De Volkskrant schreef ze: "Het onderwijs is nog nooit zo passend geweest. Het salaris is nog nooit zo passend geweest. De mogelijkheid tot aandacht is nog nooit zo passend geweest. Passend onderwijs is nog nooit zo goed gelukt als nu. Nu het kind dat nooit echt iets vertelde ineens de oren van je hoofd kletst. Nu het hyperactieve kind ineens de meest actieve en geïnteresseerde is." 

De halve klassen hebben volgens haar een positieve invloed gehad op zowel de kinderen als de leerkrachten. "In de pauze gaan de, op gepaste afstand, gevoerde gesprekken over de kinderen die we nooit zo zagen," schrijft ze over de gesprekken die ze voerde met haar collega's. Over hoe fijn het is dat elk kind zichzelf kan zijn, over hoe fijn het is dat jijzelf jezelf kan zijn. Dat je je ineens wél weer een goede juf of meester voelt, die elk kind ziet en elk kind op waarde kan schatten. Dat de kwartjes zo snel vallen. Hakken en plakken, letters leren, rijmen. Ineens duurt alles veel minder lang. En iedereen is trots: de juf, de kinderen, zelfs de directie."

Voordat ouders weer gewend raken aan het werkende leven zonder kinderen over de vloer roept ze op om de inzichten uit de coronaperiode te gebruiken. "Vraag jezelf even af of jij mogelijkheden ziet, ideeën kan bedenken om het instituut basisschool een klein tikje te geven. Want er moeten toch mogelijkheden zijn. Helemaal nu we noodgedwongen zo goed in oplossingen hebben leren denken."

Wat vind jij, zijn 'halve' klassen een goed idee om het onderwijs te verbeteren?