‘Mensen die baan kwijtraakten door coronacrisis moeten voorrang krijgen op de arbeidsmarkt’

Het Centraal Planbureau (CPB) verwacht dat de Nederlandse economie dit jaar krimpt met 6 procent. Dit ten gevolge van de uitbraak van het coronavirus. Ook de werkloosheid stijgt flink door de coronacrisis. De verwachting is dat dit in 2021 zal zijn verdubbeld. Verschillende burgemeesters waarschuwen dat de tweedeling in de samenleving alsmaar groter wordt. Daarom hebben zij vandaag een manifest overhandigd aan het kabinet, waarin staat wat er volgens hen moet gebeuren.

‘Mensen die baan kwijtraakten door coronacrisis moeten voorrang krijgen op de arbeidsmarkt’

Er staat Nederland dit jaar een ongekende economische krimp te wachten en het CPB waarschuwt dat het verloop van de coronacrisis onzeker blijft. Wanneer er een tweede besmettingsgolf komt en Nederland weer in lockdown gaat, zal de economie in 2021 nog verder dalen en ook op het gebied van werkloosheid zal dat grote gevolgen hebben.

Het manifest

Burgemeesters van vijftien verschillende steden stellen in een manifest dat de tweedeling in de maatschappij door de coronacrisis toeneemt en dat de kansenongelijkheid groter wordt. In achterstandswijken is een exponentiële groei te zien van problemen als armoede, onderwijsachterstand, werkloosheid, huiselijk geweld, en criminaliteit.

Het manifest waarin de regering wordt opgeroepen om, samen met de burgemeesters, extra te investeren in de achterstandsbuurten, is vanmorgen overhandigd aan het kabinet. De burgemeesters schrijven in het manifest: "Onorthodoxe maatregelen moeten daarbij niet worden geschuwd. Alleen zo kunnen we voorkomen dat er een verloren generatie opgroeit, dat criminaliteit toeneemt en de tweedeling in onze samenleving groter wordt.”

Voorrang op de arbeidsmarkt

Zij vinden onder meer dat de schuldhulpverlening laagdrempeliger moet zijn en dat er meer ervaringsdeskundigen moeten worden ingezet. Om te voorkomen dat mensen in de criminaliteit belanden, is het van belang dat schulden vroeg worden gesignaleerd. Ook de toename van werkloosheid door de coronauitbraak is een groot probleem. De burgemeesters pleiten ervoor dat mensen die door de coronacrisis werkloos zijn geraakt, voorrang krijgen op de arbeidsmarkt.

Voorrang terecht?

Dat de werkloosheid door de coronacrisis toeneemt, is een feit. Vind jij het terecht dat mensen die hun baan hierdoor kwijtraakten voorrang krijgen op de arbeidsmarkt? Of is dit oneerlijk ten opzichte van de mensen die al langer werkloos zijn en daardoor nog minder kans hebben op het krijgen van een baan?

Het manifest is ondertekend door de burgemeesters Femke Halsema (Amsterdam), Ahmed Marcouch (Arnhem), Paul Depla (Breda), Johan Remkes (Den Haag), John Jorritsma (Eindhoven), Koen Schuiling (Groningen), Emile Roemer (Heerlen), Sybrand van Haersma Buma (Leeuwarden), Ina Adema (Lelystad), Frans Backhuis (Nieuwegein), Ahmed Aboutaleb (Rotterdam), Cor Lamers (Schiedam), Theo Weterings (Tilburg), Jan van Zanen (Utrecht) en Jan Hamming (Zaanstad).