Twee kanten

Vanaf dinsdag 9 juni zendt de EO een indrukwekkende serie uit over Jezus' apostelen. Michaël Koornneef is redacteur voor deze serie en schrijft de komende weken over zijn visie op deze apostelen en het christendom. Want wat maakte het christendom eigenlijk zo succesvol?

Twee kanten

Gisteravond zond de EO de eerste aflevering van ‘Jezus van Nazareth verovert de wereld’ uit, waarin Kefah Allush in de voetsporen van Jezus’ apostelen treedt en op zoek gaat naar het succes van het christendom. Met zo’n titel kun je twee kanten op. Enerzijds klinkt deze militant, alsof Jezus uit was op een vorm van heerschappij en macht (en helaas heeft de geschiedenis laten zien dat er in zijn naam talloze oorlogen gevoerd zijn). Anderzijds laat de titel zien dat de wereld vatbaar was voor de inzichten waar Jezus voor stond. Dat was niet voor niets. De Romeinen brachten weliswaar een mate van beschaving, maar tegelijkertijd waren ze wreed; een mensenleven deed er niet veel toe. Van het idee van gelijkwaardigheid moesten ze niet veel hebben. En daarom sloeg die boodschap zo aan bij een groot deel van de bevolking: ieder mens werd voor vol aangezien.

Allemaal in hetzelfde schuitje

In deze tijd van tribalisme waarin we ons nu bevinden, is dit besef opnieuw keihard nodig. Want in welk schuttersputje je ook zit en welke identiteit je je ook aanmeet, een ander mag er net zo goed zijn als jij, ook al verschilt hij nog zo van je. Net zomin als jij heeft hij er namelijk om gevraagd geboren te worden. Dat maakt dat we uiteindelijk allemaal in hetzelfde schuitje zitten en dat we allemaal zo goed en zo kwaad moeten proberen door het leven heen te komen.

Natuurlijk, een mens wil bij een groep horen, hij is een sociaal dier. Dat verschaft hem veiligheid, geborgenheid, identiteit. Maar met het toetreden tot een groep bestaat onmiddellijk het gevaar van uitsluiting, van het idee dat een ander er niet bij mag horen of zelfs een vijand is. Wat dat betreft kunnen we een voorbeeld nemen aan de apostelen: zij traden met gevaar voor eigen leven buiten hun joodse groep en gingen de wereld over. Niet alleen om die boodschap van gelijkwaardigheid te verspreiden maar ook om in de ander zichzelf te zien.

Kijk hieronder de eerste uitzending van 'Jezus van Nazareth verovert de wereld' terug.