Waarom is 'homogenezing' niet verboden?

In Nederland zijn er zo’n vijftien therapeuten en organisaties die zich richten op het ‘genezen’ van homoseksuelen. Deze praktijken kunnen ernstige psychische schade aanrichten, met alle gevolgen van dien: depressies en zelfdoding. De Tweede Kamer gaf vorig jaar al aan dat zij een verbod willen op ‘homogenezing’, maar dit is er nog niet. Had dit niet al lang verboden moeten zijn?

Waarom is 'homogenezing' niet verboden?

Momenteel loopt er, op aandringen van de Tweede Kamer, een onderzoek door bureaus Beke en Ateno naar ‘homogenezing’. De Kamer maakt zich namelijk zorgen over met name jonge en kwetsbare lhtb’ers die worden geconfronteerd met ‘homogenezing’. Gisteren heeft minister Hugo de Jonge de belangrijkste uitkomsten van dit onderzoek naar de Tweede Kamer gestuurd.

Psychische schade

Uit dit onderzoek blijkt dat voornamelijk in bepaalde orthodoxe geloofsgemeenschappen homoseksualiteit niet wordt geaccepteerd. Hier worden homoseksuele gevoelens ontmoedigt en de kop ingedrukt. In sommige gemeenschappen zien ze dit als een demon die moet worden uitgedreven. Een gevolg hiervan is dat sommigen langer ‘in de kast’ blijven, omdat ze er niet voor durven uit te komen. Het toepassen van ‘homogenezing’ kan echter ernstige psychische schade aanrichten.

Jonge lhtb'ers

Een andere uitkomst van dit onderzoek is dat ‘homogenezingstherapie’ weinig onder minderjarigen wordt gedaan. Dit komt doordat jonge lhtb’ers, die uit geloofsgemeenschappen komen waarin dit niet geaccepteerd wordt, vaak proberen om deze gevoelens zo lang mogelijk te verbergen. Wanneer deze gevoelens wel naar buiten komen, zijn zij vaak al een stuk ouder. Opvallend is dat homoseksuelen die ‘conversietherapie’ hebben ondergaan, vaak zelf de therapeut hebben benaderd.

Positieve houding

Ondanks dat ‘homogenezing’ vaker voorkomt in strenggelovige gemeenschappen, benadrukt De Jonge dat het grootste deel van de onderzochte geloofsgemeenschappen een positieve houding heeft ten opzichte van leden met een lhtb-achtergrond.