CDA Ledenberaad roept op tot vredesconferentie over kwestie Israël-Palestina

‘Het CDA moet het voortouw nemen in het organiseren van een vredesconferentie tussen Israël en Palestina’ schrijft het CDA Ledenberaad Midden-Oosten in een open brief. Hierbij hoort ook een meer Israël-kritische rol van de fractie in de Tweede Kamer, vinden de schrijvers.

CDA Ledenberaad roept op tot vredesconferentie over kwestie Israël-Palestina

In het Nederlands Dagblad beklaagde het ledenberaad dat, sinds de aankondiging van Israël om de Westoever te annexeren, er internationaal vooralsnog geen concrete stappen zijn ondernomen in het conflict. ‘We staan op een keerpunt. Het is waarschijnlijk de laatste kans om tot een vreedzame regeling tussen Israël en Palestina te komen op basis van het internationaal recht.’ Volgens het ledenberaad leidt de huidige situatie tot het verder onderdrukken en uithollen van de mensenrechten van het Palestijnse volk.

De CDA-fractie wordt daarom ook opgeroepen zich kritischer op te stellen in de Kamer ten opzichte van Israël. Volgens het beraad had de partij de afgelopen drie jaar een bepalende rol in het slagen van pro-Israël moties en het verwerpen van Israël-kritische moties.

Reactie

‘Heeft een vredesconferentie wel zin als de kaarten al geschud zijn en Israël opnieuw de schuld krijgt?’ Dat schrijft Geja Lahpor in een kritische reactie op de brief van het ledenberaad. Lahpor is betrokken bij de organisatie Christenen voor Israël. ‘De internationale gemeenschap lijkt zich meer in te spannen voor een Palestijnse staat dan de Palestijnen zelf. Veel Palestijnen zeggen liever onder Israëlisch bestuur dan onder corrupt Palestijns bestuur te willen leven,’ stelt Lahpor.

‘Een tweestatenoplossing gebaseerd op de Oslo-akkoorden, heeft als consequentie een islamitisch bolwerk binnen Israël. Maar ook als Israël zich zou moeten terugtrekken tot de grenzen van 1967, waar Israël op het smalst zo’n veertien kilometer is, zou dat onverdedigbaar zijn', schrijft Lahpor.

volkenrechtelijke aansprakelijkheid

Toch blijven experts onverminderd kritisch op het handelen van Israël op Palestijns grondgebied. Eerder dit jaar schreven dertien Nederlandse hoogleraren in het volkenrecht een brief aan de regering. Zij stelden dat het Israëlische nederzettingsbeleid een ‘continue schending van ook voor Nederland geldend Internationaal recht vormt.’ De Hoogleraren benadrukten dat het faciliteren en ondersteunen van volkenrechtelijke illegale nederzettingen zou kunnen leiden tot ‘volkenrechtelijke aansprakelijkheid.’

Rol van Nederland

Het ledenberaad van het CDA hoopt in ieder geval dat Nederland door middel van een vredesconferentie een alternatief kan bieden voor het ‘eenzijdige plan-Trump’ dat eerder dit jaar gelanceerd werd. Het buitenlandse beleid van Amerika zou volgens critici de levensvatbaarheid van een Palestijnse staat de nek omdraaien.

Kan Nederland dan toch een rol van betekenis spelen in het bemiddelen van een conflict waar maar weinigen hun handen aan willen branden? Praat mee op onze facebookpagina.