Armoede neemt toe in Nederland, mede door corona

In tijden van crisis worden de zwaksten in een samenleving vaak het eerst en het hardst getroffen. De coronacrisis zal flinke gevolgen hebben voor de armoede in Nederland, zo is de verwachting.

Armoede neemt toe in Nederland, mede door corona

Nu al merkt het Armoedefonds een stijging in de aanvragen van organisaties die bij hen aangesloten zijn. “We merken dat er meer mensen in de problemen zitten op dit moment. Mensen die het al moeilijk hadden, krijgen het nog moeilijker en nieuwe groepen die geen gebrek kenden, worden nu met te weinig inkomsten geconfronteerd. We krijgen op regelmaat aanvragen binnen van lokale organisaties die steun nodig hebben om hun doelgroep te kunnen helpen”, vertelt woordvoerder Irene Verspeek.

Dit is in lijn der verwachting. Het Armoedefonds deed in juni al een onderzoek waaruit bleek dat 90,1 procent van de armoedebestrijders de komende maanden een toename verwacht in het aantal hulpvragen. Bij het Armoedefonds zijn zo’n 700 organisaties aangesloten, die zich op verschillende manieren inzetten in de strijd tegen armoede.

Verspeek: “Je ziet dat de mensen die nu in de problemen komen zich vooral melden voor eerste levensbehoeften, zoals voedsel en kleding. Maar we zien ook dat in andere gevallen, bij schuldhulpmaatjes bijvoorbeeld, de aanvragen juist wat zijn stilgevallen.” Verspeek denkt dat die hulpvraag later op gang komt, omdat mensen op korte termijn hun eigen problemen op willen lossen, door wat te schuiven met geld wat er nu nog is, maar wat op een gegeven moment opraakt. “Op het moment dat men daar aan de bel trekt is het vaak al te laat, dan kampen ze met schulden.”

Verlagen van de bijstand

Half juni publiceerden het Sociaal en Cultureel Planbureau en het Centraal Planbureau al een onderzoek naar armoede in Nederland. Daarin werd duidelijk dat de armoede in Nederland de komende jaren (tot 2035) toe zal nemen, als het huidige kabinetsbeleid wordt voortgezet. Dit heeft vooral te maken met het verlagen van de bijstandsuitkering. In het onderzoek is de huidige coronacrisis nog niet eens meegenomen, omdat die toen pas net begonnen was. Die zal ook nog een rol gaan spelen, zo is de verwachting. De economie kromp het afgelopen kwartaal bijvoorbeeld met 8,5 procent. Hierdoor verliezen mensen mogelijk hun baan, wat weer voor extra problemen zorgt.

Dat de zwakkeren in de samenleving het eerst en het hardst worden getroffen bij een crisis werd al duidelijk in de uitzending van NieuwLicht over corona in de migrantenkerken en in de verschillende artikelen die we erover schreven. Zo zei Theoloog des Vaderlands Samuel Lee eerder tegen NieuwLicht: “Migrantenkerken kunnen hun gemeenteleden niet extra onder druk zetten om nu geld te geven. Ze hebben het al moeilijk genoeg.” Leden van migrantenkerken oefenen vaker dan gemiddeld ‘laagbetaalde beroepen’ uit, met minder baanzekerheid, zo legde hij uit. Ook Verspeek ziet dat: “De kwetsbare groep heeft vaak banen met minder contractzekerheid, bijvoorbeeld als ZZP’er, of ze hebben beroepen waarbij ze kwetsbaar zijn, bijvoorbeeld in de supermarkt.”

Armoede-OMT

Eerder pleitte Don Ceder, raadslid voor de ChristenUnie in Amsterdam al voor een ‘armoede-OMT’ om de gevolgen van de coronacrisis aan te pakken. Hij was samen met Regina Mac-Nack te gast bij het radioprogramma Dit is de Dag, eind juli. Mac-Nack runt al meer dan 25 jaar een voedselbank in Amsterdam Zuidoost en zij zag het aantal aanvragen bij de voedselbank fors stijgen sinds het begin van de coronacrisis: van 750 gezinnen naar bijna 1400 gezinnen eind juli. En dat terwijl het einde van de coronacrisis nog niet in zicht is. Het zegt iets over de armoede in Nederland en de mensen die nog eens extra getroffen worden door de coronacrisis.