Cabinepersoneel weigert toe te zien op handhaving mondkapjesplicht: "We zijn toch geen politieagent?"

Nu het vliegverkeer langzaamaan op gang komt, neemt het aantal incidenten in vliegtuigen toe. De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) meldt dat deze incidenten vaak samenhangen met de coronamaatregelen die aan boord gelden. Cabinepersoneel voelt zich niet altijd geroepen om toe te zien op de handhaving van deze maatregelen.

Cabinepersoneel weigert toe te zien op handhaving mondkapjesplicht: "We zijn toch geen politieagent?"

Sinds vorige maand publiceert het Analysebureau Luchtvaartvoorvallen (ABL) de meldingen van incidenten in de luchtvaart. Ze doen dit op een online interactief dashboard, dat regelmatig geactualiseerd worden. Zo'n 60% van de meldingen heeft betrekking op passagiers die zich niet aan de coronamaatregelen aan boord houden, zoals bijvoorbeeld het dragen van een mondkapje.

De ILT meldt dat incidenten door passagiers de vliegveiligheid beïnvloeden, omdat het cabinepersoneel gehinderd wordt in het uitvoeren van de (veiligheids)taken.

Cabinepersoneel als politieagent

In een intern protocol van KLM staat dat cabinepersoneel toezicht dient te houden op het naleven van de mondkapjesplicht. Indien passagiers instructies van personeel hierop niet opvolgen, geldt dat als een overtreding van de vervoersvoorwaarden. Een passagier wordt dan bestempeld als 'onhandelbaar' waarna een procedure in gang wordt gezet voor verdere sancties na de landing.

Toch is niet al het cabinepersoneel bereid om toe te zien op de naleving hiervan. Een cabinemedewerker van KLM die graag anoniem wil blijven, vertelt dat een senior purser op een intercontinentale vlucht weigerde om passagiers op de mondkapjesplicht aan te spreken. De reden die zij hiervoor aandroeg: "KLM heeft onze rol niet duidelijk genoeg omschreven en het is niet gastvrij naar de passagiers".

Hoewel de rest van de cabinebemanning aangaf dat hiermee de veiligheid van andere passagiers en de crew in het geding zou raken, reageerde de senior purser met de opmerking "We zijn toch geen politieagent?". 

Vechten en scheldpartijen

Eerder deze maand was er op Twitter een filmpje te zien van een stomdronken passagier op een KLM-vlucht naar Ibiza. De man weigerde zijn mondkapje te dragen en sloeg zonder aanleiding in op medepassagiers. 

Begin juni keerde een KLM-toestel vlak na de start terug naar Schiphol, omdat een passagier weigerde zijn mondkapje op te zetten. De betreffende passagier werd gedwongen uit te stappen, waarna de vlucht werd hervat.

Ook in de besloten online community Yammer geven veel KLM-medewerkers aan last te hebben van het gedrag van passagiers met betrekking tot de coronamaatregelen. Een veel gehoorde klacht is dat reizigers heel langzaam eten, om op die manier zo lang mogelijk hun mondkapje af te mogen houden.