Geen salarisverhoging voor zorgpersoneel door economische crisis

In de afgelopen maanden heeft het zorgpersoneel ontzettend hard moeten zwoegen vanwege de coronacrisis. En niet alleen in deze tijden is het aanpoten. Ook voordat corona ons land overviel stonden zorgmedewerkers onder druk, en dat vaak ook nog eens voor een mager salaris. Daarom werd er gisteren door de Tweede Kamer gedebatteerd over een extra salarisverhoging voor medewerkers in de zorg. ‘Het gaat niet,’ concludeerde premier Rutte, tot grote ergernis van verschillende Kamerleden.

Geen salarisverhoging voor zorgpersoneel door economische crisis

Het zorgpersoneel krijgt geen extra salarisverhoging. Twee voorstellen in de Tweede Kamer zijn met 68 tegen 69 verworpen. Voor het reces werd er ook al drie keer gestemd over een structureel beter salaris, maar ook dat voorstel kwam er niet doorheen. Het voorstel om alle zorgmedewerkers met 1000 euro te belonen heeft het toen wel gehaald.

Economische crisis

Vanwege de economische crisis die op de loer ligt is een extra salarisverhoging volgens de premier niet realiseerbaar. "We kunnen niet en-en doen: alle salarissen extra laten stijgen en de economische crisis bestrijden," stelt Rutte. Volgens de premier zal de roep om een hoger loon ook uit andere sectoren komen, zoals het onderwijs en de politie, wanneer het zorgpersoneel extra salarisverhoging krijgt. Hij wijst erop dat Nederland dat niet kan betalen "Eén procent loonsverhoging kost 600 miljoen euro per jaar. Dat is tien euro per maand extra zorgpremie voor iedereen."

'Normale salarisstijging voldoende'

In het debat konden de coalitie en oppositie, die om een extra loonsverhoging heeft gevraagd, elkaar niet vinden. Volgens de ministier-president zijn de eerdere voorgenomen ‘normale’ salarisstijgingen in de zorg voldoende. SP-leider Marijnissen was stellig: "Hoe kunnen we zo met deze mensen omgaan? De mensen die ons door de eerste coronapiek heen hebben geholpen en die we nog keihard nodig hebben als er weer een piek aan komt."

Ook PVV-leider Wilders kon zich niet vinden in het betoog van Rutte. Hij legde de link met de EU-steunmaatregelen en stelde dat de premier te weinig zou doen voor de Nederlanders en te veel geld geeft aan buitenlanders.

Jesse Klaver, partijleider van GroenLinks, zegt zich kapot te zijn geschrokken van de brief die het kabinet in de nacht van dinsdag op woensdag naar de Kamer stuurde. In deze brief staat dat er momenteel niet voldoende geld beschikbaar is voor structurele salarisverhogingen. Dat schoot bij Klaver in het verkeerde keelgat: “Mensen die levens redden, moeten meer verdienen dan 2000 euro in de maand.”

Waardering

Waar de regeringspartijen het in ieder geval wel over eens zijn, is dat er meer aandacht moet komen voor de werkomstandigheden van zorgmedewerkers, hun opleiding, de bureaucratie, administratieve lasten en andere knelpunten. Hiermee beloofde Rutte aan de slag te gaan. VVD-fractievoorzitter Dijkhoff benoemde ook dat het zorgpersoneel alle waardering verdient.

Ben jij het eens met het besluit?

Volgens berekeningen van het Centraal Planbureau zal de Nederlandse economie dit jaar met 5,1 procent krimpen. Vind jij het een goede beslissing om de salarissen niet te verhogen, omdat op dit moment alle pijlen gericht moeten worden op het bestrijden van de economische crisis? Of is een extra loonsverhoging een blijk van waardering die het zorgpersoneel absoluut verdient? Reageer op onze Facebookpagina!