Zijn de coronamaatregelen schadelijker dan het virus zelf?

‘Kan het zijn dat de maatregelen meer schade veroorzaken dan het virus zelf?’ Dat vraagt Sebastiaan van Wessem, voorganger van Celebration Church Netherlands, zich af. Op zijn Facebookpagina deelt hij een brandbrief die is geschreven door ruim 800 artsen en meer dan 1000 zorgprofessionals, waarin zij de noodklok luiden. Ook PKN-predikant Marten Visser en de evangelische voorganger Peter van der Weerd deelden de brief eerder op social media.

Zijn de coronamaatregelen schadelijker dan het virus zelf?

In de brandbrief, die is gericht aan de Kamerleden, uiten de artsen hun ernstige bezorgdheid rondom het wetsvoorstel noodmaatregelen dat op 20 augustus wordt ingediend. De medisch professionals laten weten dat zij zich zorgen maken om de nog altijd geldende noodmaatregelen en de snelheid waarmee hypotheses en mening dreigen te worden vastgelegd in de wet, terwijl stevige wetenschappelijke grond daarvoor volgens hen ontbreekt.

‘Blijf informeren en vragen stellen’

In de brief wijzen zij nadrukkelijk op het feit dat de beleidsdiscussie over corona weer oog moet krijgen voor het doel waarvoor de maatregelen zouden moeten dienen: het toegankelijk houden van de zorg, het beschermen van kwetsbaren en het bevorderen van de volksgezondheid. Daarom roept de groep artsen en zorgprofessionals de Kamerleden op om kritisch te blijven informeren en de vragen te stellen die in een democratische rechtstaat van belang zijn.

Wetsvoorstel noodverordeningen

“Wij vragen politici openbaarheid van besluitvorming te eisen en te allen tijde proportionaliteit en subsidiariteit mee te laten wegen bij het uitrollen van beleid,” luidt de oproep in de brief. Volgens hen is het gezegde ‘een middel mag niet erger zijn dan de kwaal’ nu actueler dan ooit als we het hebben over de noodverordeningen en het voorliggende wetsvoorstel ‘tijdelijke wetnoodverordeningen COVID-19’, dat ingediend wordt op 20 augustus. Zij wijzen de Kamer erop dat naast extreme macht binnen één departement, dit voorstel buitenproportionele strafmaatregelen, privacy schendingen, inbreuk op lichaamlijke integriteit en het zelfbeschikkingsrecht bevat.

Samenvatting

Een korte samenvatting van de punten die de artsen en zorgprofessionals aankaarten in de brandbrief:

  • Bij 98% van de gevallen zou het coronavirus een mild beloop hebben. Het virus verloopt vooral ernstiger bij mensen met een hoge leeftijd. Het gemiddelde mortaliteitsrisico is door de WHO geschat op 0,6%. Met deze wetenschap zou het verdedigbaar zijn om een omgekeerde isolatie toe te passen: bescherming van kwetsbaren en ouderen.
  • De maatregelen zouden op dit moment meer schade aan de volksgezondheid aanrichten dan dat zij goed doen.
  • Het percentage besmette personen is al weken stabiel.
  • Het doel is om te streven naar een optimale gezondheid voor een zo groot mogelijke groep. Hierbij mogen de maatregelen niet meer schade aanrichten dan hetgeen dat ermee voorkomen dient te worden.
Lees hier de brief