Kerken staan klaar om te helpen tijdens tweede golf

Kerken en christelijke organisaties hebben in een brief aan het kabinet laten weten dat ze klaar staan om mensen te helpen tijdens deze tweede coronagolf. Ze hebben onder andere gebouwen en vrijwilligers te bieden.

Kerken staan klaar om te helpen tijdens tweede golf

“We zijn beschikbaar in alle steden, alle dorpen en alle wijken in het hele land”, schrijven de organisaties. Het gaat om meer dan veertig christelijke organisaties en kerken, die samen zo’n zes miljoen Nederlanders vertegenwoordigen. Ook de EO doet mee.

Tijdens de eerste golf sloegen de organisaties al hun handen ineen met het initiatief #nietalleen, maar ze willen nu kijken wat ze nog meer kunnen doen. Ze willen concrete hulp bieden aan iedereen die het nodig heeft. “Nu het coronavirus weer een nieuwe opmars maakt, zien we dat we als samenleving opnieuw zware weken voor ons hebben.” De organisaties schrijven dat ze willen dat niemand in deze tijd in eenzaamheid of zonder naastenliefde moet zitten. De brief eindigt met een vraag aan het kabinet: “Wat kunnen we nu voor de samenleving doen? Hoe kunnen we ook u helpen? Waar zou u onze inzet het beste kunnen gebruiken?

Zelf doen ze in hun brief al een klein voorstel. De organisaties en kerken hebben namelijk de beschikking over vele gebouwen die gebruikt kunnen worden, maar ook over een grote achterban. “Als we een beroep doen op de mensen in onze achterban weten we dat ze bereid zijn belangeloos te doen wat nodig is”, zeggen de briefschrijvers. Dat bleek al tijdens de eerste golf, toen tijdens #nietalleen talloze vrijwilligers werden gemobiliseerd en er 1600 lokale initiatieven werden opgestart.

Corona in de kerk

NieuwLicht ging aan het begin van de eerste golf al kijken hoe corona de kerken trof en hoe de kerken in actie kwamen om zoveel mogelijk mensen te helpen. Later werd dat dus uitgebreid met het initiatief #nietalleen, waar veel kerkelijke organisaties zich bij aansloten.

Wat tijdens die eerste golf al duidelijk werd is dat met name migrantenkerken en hun gemeenteleden werden getroffen. Dat komt nu, tijdens de tweede golf, weer naar voren. Zo zei hoogleraar sociale epidemiologie Anton Kunst in een coronaspecial van de EO en de NOS op radio 1 dat er inderdaad verschillen zitten tussen etnische groepen in hoe hard die getroffen worden. Dit komt onder meer doordat lagere inkomensgroepen kwetsbaarder zijn, doordat ze bijvoorbeeld mindere woon- en werkomstandigheden hebben.

Ook PCC Amsterdam, een samenwerkingsverband van veertig internationale (migranten)kerken ziet dit probleem. Daarom rijden zij zaterdag een rondje door de wijk in Amsterdam Zuidoost. Ze rijden met dertig auto’s en vlaggen met de coronamaatregelen in verschillende talen door het stadsdeel. Ook wordt er op sommige plekken gestopt, om flyers uit te delen. Zo willen ze zoveel mogelijk kwetsbare mensen bereiken en waarschuwen om je toch vooral zoveel mogelijk aan de maatregelen te houden. Daarmee kan meer ellende worden voorkomen, hopen ze.

Kijk hieronder de afleveringen van NieuwLicht terug. Over hoe kerken in actie kwamen tijdens de eerste golf en over migrantenkerken die hard werd getroffen door corona.