Verplichtende maatregelen voor kerken nodig?

Hoewel er afgelopen weekend beduidend minder kerkbezoekers waren in de Hersteld Hervormde Kerk in Staphorst, werd het advies van maximaal dertig personen in de wind geslagen. Zo'n honderd tot honderdvijftig bezoekers namen deel aan de dienst. De meesten van hen droegen geen mondkapje. Ook in Urk werd de zondagochtenddienst in grote getalen bezocht. Is het tijd voor verplichtende maatregels voor kerken?

Verplichtende maatregelen voor kerken nodig?

Geen mondkapjesplicht

Na eerder overleg met minister Grapperhaus (Veiligheid en Justitie) en het Interkerkelijk Contact in Overheidszaken (CIO) stemde de  Hersteld Hervormde Kerk in met een aantal maatregelen. Zo zou de kerk het aantal bezoekers drastisch gaan verminderen en de kerkgang volgens een rooster reguleren. Ook werd er toegezegd minder te zullen zingen.

De kerk stelde overigens geen mondkapjesplicht in en ook was het maximum van dertig bezoekers niet bespreekbaar. Kerkgangers is wel gevraagd mondkapjes te dragen bij het naar binnen en buiten gaan van de kerk. Hier werd afgelopen zondag beperkt gehoor aan gegeven.

Commotie

Dominee Van Marle publiceerde zaterdag een ingezonden brief in de Stentor over de commotie rondom zijn kerk. De ophef heeft in zijn ogen niet zozeer te maken met ‘onzorgvuldig handelen van de kerk of de hoge aantallen kerkgangers’, maar met het feit dat ‘veel mensen niet meer de relevantie en het belang van de kerk zien’.

Media

Dat de vraag of kerken hun uitzonderingspositie moeten behouden, blijkt een stevig punt van discussie in de media. Zo had Arjen Lubach afgelopen zondag stevig commentaar op de uitzonderingspositie.

Frits Wester twitterde eerder deze week: "Misschien moeten de kerken die het betreft en vanmiddag besluiten over het aantal mensen deze tekst uit Mattheus 18:20 nog eens nalezen: Jezus zegt daar zelf: "Waar twee of drie in Mijn Naam bijeengekomen zijn, ben Ik in hun midden." Kortom, het hoeft echt niet met 600 tegelijk.

Kerken dicht?

Nu het aantal coronapositief getesten blijft oplopen en eerdere maatregelen de toename niet hebben kunnen stoppen, staat er morgenavond een nieuwe persconferentie gepland. De verwachting is dat er stevige maatregelen aangekondigd worden. Het zou gaan om maatregelen die „de bevolking meer beperken in de bewegingen en contacten op straat en elders”. Hoe dit er precies uit moet zien, is onduidelijk. Maar dat kerkbezoek beperkt wordt, is een reële optie.