Persconferentie 3 november: aanvullende maatregelen ondanks dalend aantal coronabesmettingen

Zojuist hebben minister president Rutte en minster De Jonge een nieuw pakket aan coronamaatregelen afgekondigd, ondanks een daling van het aantal positieve coronatest. De reden: de druk op de zorg verminderen en ruimte houden voor reguliere zorg.

Persconferentie 3 november: aanvullende maatregelen ondanks dalend aantal coronabesmettingen

Premier Rutte kondigt een verzwaringspakket aan bovenop de huidige gedeeltelijke lockdown. Deze maatregelen gelden voor het hele land vanaf woensdagavond 22:00 uur voor de duur van twee weken.

De maatregelen op een rij:

1. Blijf zoveel mogelijk thuis en vermijd niet noodzakelijk reizen. Premier Rutte roept op om elke keer wanneer je naar buiten gaat je af te vragen of dit noodzakelijk is of niet.

2. De maximale groepsgrootte buiten gaat van vier naar twee personen buiten het eigen huishouden. Voor binnenshuis geldt het dringende advies om maximaal twee gasten per dag te ontvangen. Bij uitvaarten mogen maximaal dertig mensen aanwezig zijn. Bij huwelijken geldt een maximum van twintig personen.

3. Publieke ruimtes en de zogenaamde doorstroomlocaties worden gesloten: onder andere theaters, bioscopen, seksclubs, musea, dierentuinen en pretparken gaan dicht. 

Ook het buitenlands reisadvies wordt aangepast: het dringende advies is om tot half januari niet naar het buitenland te reizen. Uitzondering hierop zijn reizen naar het Caraïbische deel van het Koninkrijk.

Avondklok

Premier Rutte noemt nadrukkelijk de regionale verschillen. Wanneer regionaal de besmettingen blijven toenemen kan een avondklok worden ingesteld, detailhandel worden beperkt en is mogelijke sluiting van scholen in het middelbaar onderwijs denkbaar.

Minder positieve coronatests

Afgelopen week registreerde het RIVM 64.087 positieve coronatests. Dat is vijf procent minder dan de week ervoor. Voor het eerst sinds twee maanden is er een daling gemeld. Desondanks ligt er toch een nieuwe set maatregelen op tafel, waarmee de toenemende druk op de ziekenhuizen teruggedrongen moet worden. Mensen krijgen volgens minister De Jonge niet de reguliere zorg die ze nodig hebben. Premier Rutte roept op om solidair te zijn met mensen in de zorg en met mensen die andere ziektes hebben dan corona.

De piek in het aantal ziekenhuisopnames is lager in vergelijking met de eerste golf. Toen ging het aantal opnames snel omhoog en ook weer snel omlaag. Nu stijgt het aantal opnames langzamer en zal deze waarschijnlijk langzamer omlaag gaan. Hierdoor komt de reguliere zorg steeds verder in de verdrukking.

Draagvlak

Volgens premier Rutte is er bij de meeste Nederlanders voldoende draagvlak voor de huidge maatregelen. Op de vraag van een journalist tijdens de vragenronde over mogelijk toenemende weerstand onder de bevolking, noemt Rutte dat er grote steun is voor de zorg en dat dit voor voldoende draagvlak zou moeten zorgen.