Lege kerken

Voor de helft van 7000 kerken in Nederland dreigt leegstand en/of sloop. Vooral in krimpgebieden betekent dit een groot verlies voor de dorpsgemeenschap. In het Friese Lollum staat de Greidhoeke Kathedraal al jaren leeg, ondanks de inspanning van lokale kerkgangers en dorpsbewoners. Tijs van den Brink zoekt met een team van experts naar een oplossing. Lukt het om een plan te bedenken waardoor de kerk behouden blijft?