NieuwLicht op

LVB-ers in detentie

Ruim een derde van de gedetineerden heeft een Licht Verstandelijke Beperking. Is straf de oplossing voor hen? Of is er juist betere begeleiding nodig?

LVB-ers in detentie

Bekijk de tv-uitzending van NieuwLicht:

Het gevangeniswezen in Nederland: de feiten op een rij

Lees ook:

Experts: er is meer aandacht nodig voor gedetineerden met een verstandelijke beperking

Er is onvoldoende oog voor gedetineerden met een licht verstandelijke beperking (LVB). Begeleiding in de gevangenis én daarna betekent een grote besparing op crisisopvang, schuldhulpverlening en burenoverlast. Met een integrale aanpak denken experts dat de recidive zelfs kan halveren.

Lees verder bij Volkskrant

Over nut en nadeel van gevangeniscellen

Patrick Kluivert (doodrijder) en Gerrit van der Valk (belastingontduiker) zullen het niet beseffen, maar zij wonen en werken in Utopia. Het is het Utopia van de alternatieve straffen waartoe zij onlangs zijn veroordeeld. ‘Zij worden niet in het tuchthuis opgesloten en dragen ook geen voetboeien, maar worden vrij en ongeboeid voor openbare werken gebruikt.

Lees verder bij De Groene Amsterdammer